U bent hier

Statuten, reglementen en veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u (verwijzingen naar) de reglementen en antwoorden op veel gestelde vragen.

WvCNL:

Statuten van de Windhondenvereniging Coursing Nienoord Leek

 

CVW/Raad van Beheer:

Reglementen en aanhangsels, met bijbehorende ingangsdatum:

FCI reglement voor Internationale windhondenren- en coursingwedstrijden, Nederlandse vertaling, De wijzigingen in vet en cursief treden op 1 januari 2017 in werking

FCI Regulations for International Sighthound Races and Lure Coursing Events, Originele Engelstalige versie, The changes in bold and italic were approved by the FCI General Committee in November 2016 and are valid from January 1st, 2017.

Nationaal ren- en coursingreglementversie 1 juli 2017

Aanhangsel 2, rendekken en muilkorven, versie 1 januari 2017

Aanhangsel 6, Beoordelingssysteem bij coursing volgens het F.C.I. systeem, versie 1 januari 2017

Kynologisch reglement (Raad van Beheer)versie 1 januari 2017

Overige reglementen en aanhangsels windhondenren- en coursingsport

 

Veelgestelde vragen:

Hoe kom ik aan een coursinglicentie?

Wat betekent CACNL en waar staat het voor?

Hoe wordt de (Inter) Nationale windhondensport bestuurd?