Internationale CACIL Zomercoursing 2020

2020 is een bijzonder jaar, vanwege de Covid19-crisis zijn er in alle landen van de wereld verregaande maatregelen genomen om het virus in te dammen. De situatie rondom het virus in Nederland is zo, dat het weer mogelijk is om coursingwedstrijden te organiseren. Daarbij nemen we natuurlijk de door de Nederlandse overheid afgekondigde maatregelen in acht. De meest recente maatregelen zijn te vinden op de site van de Rijksoverheid

Als deelnemer of bezoeker van één van onze wedstrijden dien je je uiteraard te houden aan de afgekondigde maatregelen. Op en rondom de wedstrijdlocatie zorgt de WvCNL er voor dat de maatregelen opgevolgd kunnen worden en handhaaft hierop. Volg dus altijd de aanwijzingen van WvCNL medewerkers op.

Door het overweldigende aantal inschrijvingen zal de CACIL Zomercoursing niet alleen op zaterdag 22 augustus 2020, maar ook op zondag 23 augustus plaats vinden. De wedstrijd wordt gehouden op ons eigen terrein, de ijsbaan op het landgoed Nienoord, Nienoord 13-1KAN, 9351 AC Leek (navigatieadres: Schilhoek 2, 9351 AD, Leek).

De rassenindeling is als volgt:
Zaterdag 22 augustus: Whippets en Saluki's
Zondag 23 augustus: alle overige rassen

Start van de wedstrijd is om 10.00 uur, inleveren coursinglicenties en dierenartscontrole tussen 8.30 en 9.30 uur.

Het inschrijfgeld bedraagt €17,50 voor de eerste hond, €15,00 euro voor de tweede hond, alle volgende honden van dezelfde eigenaar €12,50. Het programmablad kost €1,00.

De inschrijving voor de Zomercoursing is gesloten.

Het is mogelijk om voorafgaand aan de wedstrijd een licentieloop (haasvast) te lopen. De kosten hiervan bedragen €5,00.

De inschrijving sluit op woensdag 12 augustus 2020 om 20.00 uur, of wanneer het maximum aantal in te schrijven honden is bereikt.

Wanneer de officiële uitschrijving beschikbaar is vind je deze hier.

Om voor het CACNL in aanmerking te komen dien je tegelijk met de inschrijving een bewijs van een behaalde U-kwalificatie op een kampioenschapstentoonstelling op de minimale leeftijd van 15 maanden in te leveren. Dit kan door het te uploaden via het online inschrijfformulier.

Voor mededinging naar een CACIL dient een bewijs van minimaal een ZG beoordeling, behaald in een volwassen klasse op een CACIB-tentoonstelling, bij de inschrijving, worden meegestuurd. Dit kan door het te uploaden via het online inschrijfformulier.

Afmelden kan tot de uiterste inschrijfdatum via het wedstrijdsecretariaat, per mail: wedstrijdsecretaris@wvcnl.nl, of per post: Wedstrijdsecretariaat WvCNL, t.a.v. G. Nijkamp, Hohenhorst 7, D-49828 Neuenhaus, Duitsland, of Fax: 0049 5941 920648

Op de dag voorafgaand aan de wedstrijd is er vanaf ongeveer 16.00 uur een training voor niet aan de wedstrijd deelnemende honden.

Op ons coursingterrein in Leek kan niet worden overnacht, informatie over kampeermogelijkheden vind je hier