Laatste training verschoven

Aangezien de laatste trainingsdag van de WvCNL samen valt met een activiteit van CC2000 in Coevorden heeft het bestuur in overleg met de trainingscoördinator besloten om deze training een week later te laten plaats vinden.

De laatste training zal dus niet plaats vinden op zaterdag 26 september maar op zaterdag 3 oktober 2020.

Indien u zich heeft opgegeven voor de training van 26 september graag opnieuw aanmelden voor de training van 3 oktober.