Online inschrijven Internationale CACIL Herfstcoursing 2020

Met dit formulier kun je inschrijven voor de WvCNL Internationale CACIL Herfstcoursing 2020 /

Mit diesem Formular können Sie sich zum WvCNL 'Internationale CACIL Herfstcoursing 2020' registrieren /

With this form you can register for the WvCNL 'Internationale Herfstcoursing 2020'

De inschrijving voor de Herfstcoursing 2020 is gesloten op woensdag 16 september 2020 om 21.00 uur / Die Registrierung für den 'Herfstcoursing 2020' ist am Mittwoch, den 16. September 2020 um 21 Uhr geschlossen / The registration for the 'Herfstcoursing 2020' is closed on Wednesday September 16 2020 at 9 p.m.

Met ingang van 1 juli 2020, 7.50 uur worden alle Whippets (standaard klasse) op de reservelijst geplaatst. Met ingang van 6 juli 2020, 20.01 uur worden ook de honden van alle andere rassen op de reservelijst geplaatst. Dat betekent dat honden nog wel aangemeld kunnen worden en in aanmerking komen voor een startplaats op de Herfstcoursing 2020, op het moment dat er honden afgemeld worden. Niet getreurd, in 2019 hadden we 17% afmeldingen (ongeveer 50 honden).

Ab dem 1. Juli 2020, 7.50 Uhr, werden alle Whippets (Standardklasse) in die Reserveliste aufgenommen. Ab dem 6. Juli 2020, 20.01 Uhr, werden auch Hunde aller anderen Rassen auf die Reserveliste gesetzt. Dies bedeutet, dass Hunde weiterhin registriert werden können und für einen Startplatz beim 'Herfstcoursing 2020' berechtigt sind, wenn Hunde abgemeldet werden. Keine Sorge, 2019 hatten wir 17% Abmeldungen (ca. 50 Hunde).

As of July 1, 2020, 7.50 am, all Whippets (standard class) will be placed on the reserve list. As of July 6, 2020, 8:01 pm, dogs of all other breeds will also be placed on the reserve list. This means that dogs can still be registered and are eligible for a starting place at the 'Herfstcoursing 2020', when dogs are deregistered. Don't worry, in 2019 we had 17% cancellations (about 50 dogs).