Jan Schriever overleden

RoosHeden het droevige bericht ontvangen dat Jan Schriever vandaag na een kortstondige ziekte is overleden.
Velen van ons kennen Jan en zijn inmiddels overleden Jannie als liefhebbers van de Afghaanse windhond die jarenlang trouw lid van onze vereniging geweest zijn.

Wij wensen zijn vriendin, familie en vrienden de komende periode veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.